Thanks!

This post is also available in: French, Lithuanian

Kanados lietuviu jaunimo sajungos krašto valdyba pagerbia:

Kanados lietuviu bendruomenes krašto valdyba

Anapilio valdyba

Hamiltono Vilniaus Aušros Vartu parapijos valdyba

Kanados Lietuviu Fondo valdyba ir taryba

Toronto Lietuviu Namu valdyba

Litas – Montrealio lietuviu kredito unijos valdyba

Kanados lietuviu muziejaus-archyvo vedejai

Nepriklausoma Lietuva – laikrašcio valdyba

Parama – lietuviu kredito kooperatyvo valdyba

Prisikelimo parapijos kredito kooperatyvo valdyba

Prisikelimo parapijos valdyba

Talka – Hamiltono lietuviu kredito kooperatyvo valdyba

Teviškes Žiburiu – savaitrašcio valdyba

 

Jaunimas yra musu, jusu ir visu ateitis!