Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (2013)

Šią vasarą įvyko Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas į kūrį aš gavau progą nuvažiuoti. Jau daug metų Kanados lietuvių jaunimo bendradarbiauja su Pietų Amerikos lietuvių jaunimu, ir didžiuojames, kad tas ryšius kas met tvirtėja. Liepos 16-ta diena išskridau į Sao Paulą, Braziliją, kad sutikti visus atvažiavusius pietų amerikiečius ir lietuvius.  Iš Pietų Amerikos suvažiavo iš Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus, ir Venezuelos.  Iš Lietuvos atvažiavo apie 60 žmonių tai tikrai buvo labai smagu tiek daug lietuvių matyti Pietų Amerikoje!  Pirmą dieną mes susipažinom su visais ir ėjom pasivaikščioti po Sao Paulo miestą.  Antrą dieną visi važiavom į Santos miestą, kuris yra prie Atlanto vandenyno, apie pusantros valandos nuo Sau Paulo.  Ryte aplankėm Kavos Muziėjų.  Buvo labai įdomu išmokti apie Brazilijos kavos taką ir istoriją nės jų kava tikrai labai skani!  Po pietų ėjom į plažą kur daugumą iš mūsų pirmą kartą išgėrem kokoso vandens iš tikro kokoso.  Vakarė grižom į Sao Paulą kur su Pietų Amerikiečais turėjom pokalbus apie Pietų Amerikos lietuvių jaunimo veiklą ir bendruomėnę. Jų bendruomenė yra netik didelė bet ir labai veikli. Buvo labai įdomų sužinoti kaip lietuviai iš Pietų Amerikos išlaiko lietuvybę.  Jaunimas ten turi labai daug lietuviškos veiklos ir tikrai didėlį norą išmokti lietuvių kalbą, net neturiu pakankamai išteklių. Dauguma šoka tautininius šokius ir dalyvauju lietuviškose minėjimuose Pietų Amerikoje. Jiems reikia lietuvių kalbos mokytojos, nes kitaip jie keliauja į Lietuvą ar Vasaros 16tos gimnazija (Vokietijoje) išmokti lietuvių kalbos. Trečią dieną aplankėm Footbolo Sao Paule ir apvažiavom miestą.  Ketvirtą dieną mės važiavom į lietuvių sodybą kuri vadinasi Lituanika.  Apžiūrėjom tikrai įdomią ir skirtingą gamtą, maudėsim baseine ir turėjom grilių. Grilius buvo labai skanus ir gavom paragauti tipiškus brazilietiškus šližikus.  Vyresni bendruomėnes narai irgi prie mūsų prisijungė ir nerealai smagai laiką praleido, pasakė kad jau labai senai nebuvo matė tiek daug lietuvių susirinkė Lituanikoje.  Grižtant į Sao Paulą buvo talentų vakaras kur daug grupėlių žmonių pristatė skirtingų ir įdomių pasirodymų.  Penktą ir paskutinę dieną suvažiavimas prasidėjo anksti ryte su mišiom.  Taip kaip Lituanikoje, bažnyčia senai nebuvo tokia pilna ir buvo tikrai gėra tai pamatyti.  Po pietų turėjom vėl laiko pasivaikčšioti po miestą ir vakare buvo švestos Joninės su didėle brazilietiška įtaka.  Daug brazilietiško maisto paragavom, daug lietuviškų ir brazilietiškų šokių išmokom ir šokom.  Buvo idėalus vakarėlis, kad su visais atsisveikint, bėt tikrai ludna nės tokia smagi kėlionė Sao Paulo jau pasibaigė.

Ryte, liepos 22-ta diena išvažiavau su Lietuviais į Rio de Janierą Pasaulio Jaunimo Dienomis su Popėžių Franciskų.  Rio de Janiere turėjo progos daug ko aplankyti.  Buvo proga išmokti portugalų kalbą nės apsistojom su brazilietiškas šeimas.  Miestas tikrai įdomus ir labai gražus.  Net tikra beždžionė pamačiau mėdyje! Trys milijonai jaunimo buvo susirinkė Rio iš visų šalių.  Paskutine diena Rio išvažiavau į Christo Redentor statulą ant Corcovado kalno.  Šia iškila buvo vieną iš mano mėgstamiausių.

Mano kėlionė į Brazilija tikrai labai patiko.  Tiek daug žmonių sutikau ir grižau su daug naujų ir labai gerų draugų.  Pietų Amerikos lietuvai nėįtikintani įspudį man padarė, jie labai draugiški ir šilti žmonės.  Jų maišyta lietuviška ir braziliėtiška kultūra buvo smagu pagyventi.  Tikrai vėl turėsiu nuvažioti ir aplankyti visus! Nuoširdus ačiū už progą dalyvauti Kanados Lietuvių Bendruomenei, Kanados Lietuvių Fondui, Prelatui Edmundui Putrimui ir Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungai.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.