Author Archives: GintasDirse

Praleiskite Kaukių Vakarą su KLJS!

spalio 31d 7:30vv Baras Lokys 1573 Bloor St. Renginys 19+ Nepamirškite kostiuma! Facebook Svetainė – Daugiau Informacijos

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (2013)

Šią vasarą įvyko Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas į kūrį aš gavau progą nuvažiuoti. Jau daug metų Kanados lietuvių jaunimo bendradarbiauja su Pietų Amerikos lietuvių jaunimu, ir didžiuojames, kad tas ryšius kas met tvirtėja. Liepos 16-ta diena išskridau į Sao … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Suvažiavimas 2013

Š.m. rugsėjo 13-15d Kretingos stovykliavietėje Wasaga Beach, ON susirinko virš trisdešimt gražaus ir gabaus jaunimo spręsti Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) reikalus ir planus ateinantiems metams. Džiaugiames, kad skaičiai padidėjo, ir vėl pakilo noras jaunimui būti veiklus ir aktyvus. Jų … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment