Valdyba

This post is also available in: English, French

2013/2014 Valdyba

Vida Naudziunaite – Pirmininkė

Aida Valeviciute – Vice-pirmininkas

Daniel Sarunaite – Iždininkas

Lauren Vaitonis O’Grady – Sekretorė

Vidas Kubilius – Ryšininkas

Daina Sablinskaite – Ryšininkė, neorganizuotam jaunimui

Skaidra Puodziunas – Ryšininkė, neorganizuotam jaunimui

Darius Paznekas – IT Specialistas

Gintas Dirsė – IT Specialistas