Links

This post is also available in: French, Lithuanian

Kanados Lietuviu Bendruomene
http://www.KLB.org

Kanados valdžia 
http://www.canada.gc.ca

Lietuvos Respublikos Ambasada Kanadoje 
http://www.lithuanianembassy.ca/

KLB- Montrealio apylinkes lietuviai

www.montrealiolietuviai.org

KLB- Otavos apylinkes lietuviai

www.lietuviaiotavoje.org/pirmas.htm

Lietuviu Fondas – Lithuanian Foundation, Inc. 
http://www.lithfund.org 
Remti akademinio jaunimo mokslo, kulturos, meno, ugdymo, leidybos ir svietimo programas Lietuvoje ir iseivijoje. Lietuviu Fondas sekmingai remia lietuviu jaunaja karta siekiancia aukstojo mokslo ivairiuose pasaulio saliu universitetuose. Kvieciame visus iseivijos lietuvius prisideti prie Lietuviu Fondo veiklos ir tapti fondo nariai.

Lietuvos Zinios
www.lzinios.lt

Cikagos Lietuviu Jaunimo Sajunga
www.cljs.org

Australijos LJS
http://www.aljs.org

Lietuvos Studentai Užsienyje
http://www.langas.net

Vokietijos LJS 
http://www.vljs.de