About Us

This post is also available in: Lithuanian

Adress:

1 Resurrection Road
Etobicoke, Ontario
M9A 5G1
CANADA

E-Mail

kanadosljs@gmail.com

ABOUT US:

The Canadian-Lithuanian Youth Organization represents all youth (ages 16-35) residing in Canada, who consider themselves Lithuanian by birth, descent, or loyalty, and/or who choose to be supportive toward Lithuanian causes/interests. Our mission is to organize cultural events for the youth community, seek resolve for community issues and concerns, and to provide relevant information. The future of our organization and the community depends on the youth of today, and as an organization we do our utmost to help our youth carry the community into the future.

APIE MUS: 

Kanados lietuviu jaunimo sajunga yra gyvas šaltinis ateities lietuviškos bendruomenes organizacijų narių ir ypatingai – vadu kuris atstovauja jaunima tarp 16-35 metų amžiaus. Mūsų organizacijos tikslas yra rupintis bendru lietuviu jaunimo veiklos planavimu. Mes informuojame jaunima aktualiniais klausimais.  Mes suburiame lietuvišką jaunimą – pvž. organizuojame suvažiavimus, šokius bei kitus socialinius įvykius. Jaunimas yra mūsų, jūsų ir visų ateitis.